Сертификат

Правителствен сертификат ------ Yison има 25 години производствен опит в аудио индустрията, преминал е теста на пазара и е признат от правителството и е издал много сертификати, които ни признават.

Сертификат за износ------По отношение на износа, ние улесняваме вноса на клиенти и за да осигурим по-добро удобство за износ, ние кандидатстваме за сертификат за износ на нов продукт всяка година.

Патентен сертификат------Yison е в аудио индустрията от 25 години, независими изследвания и разработки, независим дизайн, независимо отваряне на матрици, независимо производство и получи повече от 50 патентни сертификата, а също така получи много положителни отзиви от клиенти.