Фирмена структура

Отдел за планиране на марка Yison

дизайн

Дизайн маркетинг отдел

отдел Човешки ресурси

YISON 1-ви отдел продажби

Yison 2-ри отдел продажби

складов отдел